Kullanım Şartları

Kullanım Şartları

Sitemizi ziyaret ederek aşağıdaki şartları ve kuralları uygulamayı kabul etmiş bulunmaktasınız.

Bu internet sitesine girmeniz veya sitedeki herhangi bir bilgiyi kullanmanız, aşağıdaki koşulları kabul ettiğiniz anlamına gelir. Bu internet sitesine girilmesi, sitenin ya da sitedeki bilgilerin ve diğer verilerin kullanılması sebebiyle, sözleşmenin ihlali, haksız fiil ya da başkaca sebeplere binaen, doğabilecek doğrudan ya da dolaylı hiçbir zarardan Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş. sorumlu değildir.

Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş. işbu site ve site uzantısında mevcut her tür hizmet, ürün, siteyi kullanma koşulları ile sitede sunulan bilgileri önceden bir ihtara gerek olmaksızın değiştirme, siteyi yeniden organize etme, yayını durdurma hakkını saklı tutar. Değişiklikler sitede yayım anında yürürlüğe girer. Sitenin kullanımı ya da siteye giriş ile, bu değişiklikler de kabul edilmiş sayılır. Bu koşullar, link ile verilen diğer web sayfaları için de geçerlidir.

Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş.’nin, kullanıcı tarafından siteye kayıt formunda belirtilen veya daha sonra kendisi tarafından güncellenen adresi, e-posta adresi, sabit ve mobil telefon hatları ve diğer iletişim bilgileri üzerinden mektup, e-posta, sms, telefon görüşmesi ve diğer yollarla kullanıcıya iletişim, pazarlama, bildirim ve diğer amaçlarla kullanıcıya ulaşma hakkı bulunmaktadır. Kullanıcı işbu sözleşmeyi kabul etmekle aksine bir yazılı bildirimi olmadığı müddetçe Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş.’nin kendisine yönelik yukarıda belirtilen iletişim faaliyetlerinde bulunabileceğini kabul ve beyan etmektedir.

Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş., sözleşmenin ihlali, haksız fiil, ihmal veya diğer sebepler neticesinde; işlemin kesintiye uğraması, hata, ihmal, kesinti, silinme, kayıp, işlemin veya iletişimin gecikmesi, bilgisayar virüsü, iletişim hatası, hırsızlık, imha veya izinsiz olarak kayıtlara girilmesi, değiştirilmesi veya kullanılması hususunda herhangi bir sorumluluk kabul etmez.

Bu internet sitesi Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş.’nin kontrolü altında olmayan başka internet sitelerine bağlantı veya referans içerebilir. Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş., bu sitelerin içerikleri veya içerdikleri diğer bağlantılardan sorumlu değildir.

Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş. bu internet sitesinin genel görünüm ve dizaynı ile internet sitesindeki tüm bilgi, resim, markalar, http://bolbolmedya.com.tr alan adı, logo, ikon, demonstratif, yazılı, elektronik, grafik veya makinede okunabilir şekilde sunulan teknik veriler, bilgisayar yazılımları, uygulanan satış sistemi, iş metodu ve iş modeli de dahil tüm materyallerin (“Materyaller”) ve bunlara ilişkin fikri ve sınai mülkiyet haklarının sahibi veya lisans sahibidir ve yasal koruma altındadır. İnternet sitesinde bulunan hiçbir materyal; önceden izin alınmadan ve kaynak gösterilmeden, kod ve yazılım da dahil olmak üzere, değiştirilemez, kopyalanamaz, çoğaltılamaz, başka bir lisana çevrilemez, yeniden yayımlanamaz, başka bir bilgisayara yüklenemez, postalanamaz, iletilemez, sunulamaz ya da dağıtılamaz. İnternet sitesinin bütünü veya bir kısmı başka bir internet sitesinde izinsiz olarak kullanılamaz.
Aksine hareketler hukuki ve cezai sorumluluğu gerektirir. Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş’nin burada açıkça belirtilmeyen diğer tüm hakları saklıdır.

İşbu kullanıcı üyelik sözleşmesinde belirlenen ve Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş.tarafından tek taraflı olarak belirlenecek amaçlar dışında kullanıcı tarafındanBol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş. hesabının gerek Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş.’yi gerekse de üçüncü kişileri zarara uğratacak şekilde kullanılması ve/veya Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş.’nin ticari itibarının kullanıcının eylemlerinden dolayı zarar görmesi halinde Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş., kullanıcının üyeliğini derhal iptal etme, kullanıcıya karşı gerek adli gerekse idari her türlü merciye başvurma hakkına sahiptir.

Bol Bol Medya Spor Reklam Radyo Televizyon Prodüksiyon Menejerlik ve Turizm A.Ş., hiçbir şekil ve surette ön ihbara ve/veya ihtara gerek kalmaksızın her zaman işbu internet sitesinde yer alan her türlü bilgiyi değiştirebilir, düzeltebilir ve/veya çıkarabilir.